Menu

Dostava

Otprema, dostava, rokovi i troškovi isporuke za internet trgovinu

Internet trgovina Baby Centar svu naručenu robu dostavlja koristeći usluge dostavne službe EuroExpress d.o.o. (u nastavku pružatelj usluge dostave). Naručenu robu nije moguće preuzeti na drugi način, uključujući i preuzimanje u prodavaonicama poduzeća ITALGROUP d.o.o.

Otprema robe

Naručena roba se za otpremu priprema nakon što ITALGROUP d.o.o. zaprimi obavijest da je transakcija ugovorenog iznosa po računu uspješno obavljena ili, ukoliko kupac naručenu robu plaća po primitku pošiljke (pouzećem), odmah po narudžbi. Roba se za otpremu priprema isključivo radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9:00 do 21:00 sati.

Naručena roba bit će složena tako da se uobičajenim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično).

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan preporučenom poštom ili e-poštom na adresu kupca.

U paketu, uz proizvode za koje postoje ili ih zakon propisuje, bit će priložene i druge isprave koje je proizvođač, odnosno distributer, priredio radi lakše i sigurnije uporabe proizvoda (jamstvo, tehnička uputa, uputa za sklapanje, uputa za uporabu, popis ovlaštenih servisa, upozorenje o mogućoj opasnosti pri uporabi, izjava o sukladnosti proizvoda i sl.)

Paket može dodatno sadržavati i marketinške materijale (poput obavijesti o ponudi proizvoda, akcijama i sl.)

Obveza kupca je da pažljivo pregleda sadržaj svakog pojedinog paketa kako ne bi zajedno sa zaštitnom ambalažom bacio proizvode i/ili dijelove proizvoda, račun ili druge isprave.

Dostava robe

Pakete spremne za otpremu svakog radnog dana preuzimaju djelatnici poduzeća pružatelja usluge dostave i dalje s paketima manipuliraju prema vlastitim pravilima poslovanja. ITALGROUP d.o.o. preporučuje kupcu da se upozna s Općim uvjetima poslovanja poduzeća EuroExpress d.o.o. radi zaštite vlastitih interesa kao krajnjeg korisnika usluge.

ITALGROUP d.o.o. ističe:

  • Kupac ili druga osoba ovlaštena za primitak pošiljke dužna je prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih prijaviti dostavnom djelatniku, te odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
  • Svojim potpisom na Dostavnoj listi pružatelja usluge dostave kupac ili druga ovlaštena osoba za primitak pošiljke potvrđuju da su pošiljku zaprimili neoštećenu i bez umanjenja njezinog sadržaja.
  • Prigovor izjavljen ili podnesen pružatelju usluge dostave nakon uručenja pošiljke se ne prihvaća, osim u slučaju da primatelj ili druga osoba ovlaštena za primitak pošiljke priloži dokaz da je oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nastalo prije uručenja pošiljke.

Ukoliko je na ovaj način podnesen prigovor opravdan ITALGROUP d.o.o. će kupcu omogućiti zamjenu robe ili povrat robe u zamjenu za novac o svojem trošku.

Rokovi isporuke

Tačno vrijeme isporuke ovisi o raspoloživosti i dobavljivosti svih naručenih proizvoda, vremenu potrebnom da se naručena roba pripremi za otpremu i otpremi, te vremenu potrebnom da pružatelj usluge dostave pošiljku isporuči kupcu.

Pružatelj usluge dostave pošiljke dostavlja isključivo radnim danom; od ponedjeljka do petka, odnosno prema posebnom rasporedu dostave za otoke navedene u rasporedu (EuroExpress d.o.o.)

Internet trgovina Baby Centar naručenu robu otprema u roku od 1 do 3 radnih dana, osim ukoliko za neki od kupljenih proizvoda nije naveden drugi, duži rok otpreme.

Rok otpreme za sve naručene proizvode unutar jednog računa kupnje jednak je roku otpreme onog proizvoda naručenog unutar istog računa za koji vrijedi najduži rok otpreme. U slučaju da kupac ne želi čekati isporuku svih proizvoda prema proizvodu s najdužim rokom otpreme, kupac ima mogućnost proizvode grupirati i naručiti kako kupcu odgovara prema roku otpreme kroz zasebne kupnje. Ova mogućnost nije programski izdvojena u posebnu uslugu internet trgovine već je kupac ostvaruje obavljanjem dviju ili više odvojenih kupnji.

Troškovi dostave

Cijena dostave ovisi o težini naručene robe. Cijena uključuje prikupljanje naručenih proizvoda, pakiranje i dostavu na odabranu adresu. Cijena dostave vidljiva je prilikom dostave narudžbe i jasno naznačena na računu.

Raspon cijena kreće se od dostave koja se ne naplaćuje do dostave koja se naplaćuje 19,40 KM.

Za sve narudžbe težine

  • do 1 kg iznos poštarine je 6,00KM,
  • za pošiljke do 20 kg poštarina iznosi 9,35KM,
  • za pošiljke težine do 30 kg iznos poštarine je 14,60KM i
  • za pošiljke težine do 40 kg poštarina iznosi 19,40KM. 

Besplatna dostava vrijedi samo za naznačene artikle, tokom posebnih akcija.