Obavijest o potvrdi narudžbe kupac će primiti na e-mail adresu navedenu u elektronskom obrascu.